Ester Bøckmann
Ester Bøckmann
Forsker

    Utdanning:

    Mastergrad i samfunnsøkonomi fra UIO.

Forskningstema: Arbeidsinnvandring | Livslang læring | Skoleutvikling og elevenes læring
+47 40305191

Prosjekter

Prosjektleder: Anne Mette Ødegård
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter

Prosjektleder: Jørgen Svalund
Prosjektslutt: 2021
Aktive prosjekter