Skip to main content

Arbeidsinnvandring fra tredjeland


UDI ønsker bistand til en analyse av hvordan det kan legges til rette for at Norge kan tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland (land utenfor EU og EØS).

Det skal gjennomføres undersøkelser om erfaringer og synspunkter, både blant innvandrede arbeidstakere og norske arbeidsgivere.

Ett av spørsmålene som UDI ønsker besvart er om det trengs endringer i regelverket for denne gruppa.

Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Agenda Kaupang.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2020
  • Avsluttes:
    april 2022

Oppdragsgiver

  • Utlendingsdirektoratet

Partnere

Bærekraftsmål