Konsekvenser og håndtering av koronautbruddet for videregående opplæring

Formålet med prosjektet er å samle systematisk kunnskap om hvordan ulike måter å håndtere utbruddet av koronaviruset og stengningen av skoler har påvirket elevenes motivasjon, læring og muligheter for å gjennomføre videregående opplæring.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2020
  • Avsluttes:
    mars 2021

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet

Bærekraftsmål