Ansatte
Elias Nosrati
Forsker

    Utdanning:

    PhD i Social, Political, and Economic Sciences, University of Cambridge.

    Elias Nosrati er samfunnsviter med forskningsinteresser innen politisk økonomi, global helse og statistikk. Hans har blant annet arbeidet med temaer som ulikhet i helse, politisk økonomi og metodeutvikling. 

    Arbeidsområder: ulikhet, politisk økonomi, statistikk.

     


Forskningstema:

Levekår og fattigdom | Pensjon | Tjenester og tjenesteutvikling | Lønns- og arbeidsvilkår | Forum for innovasjon i velferd