Sondre Thorbjørnsen
Sondre Thorbjørnsen
Doktorgradsstipendiat

    Utdanning:

    Master i Human Geography ved Universitetet i Oslo

    For tiden ph.d-student tilknyttet Universitetet i Oslo 


Arbeidsområder:

Sondre Thorbjørnsen er samfunnsgeograf med spesialisering innen økonomisk geografi og arbeidsgeografi. Han er stipendiat tilknyttet NFR-prosjektet «Shipping Off Labour», hvor han forsker på utviklingen i bemanning og produksjon ved norske skipsverft, med særlig fokus på endringer som følge av østeuropeisk arbeidsinnvandring etter 2004.

Hans forskningsinteresser er blant annet endringer i arbeidslivet, arbeidsinnvandring, industriutvikling, teknologi og arbeidsliv, partssamarbeid og utviklingen av den norske modellen.

Forskningstema:

Arbeidsinnvandring | Den nordiske modellen | Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår | Ny teknologi

+4797772409.
Mona Bråten og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-notat 2023:05
Kristin Alsos, Kristine Nergaard og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-rapport 2022:12