Skip to main content

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

tirsdag 27. september 2016

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvordan vil den nordiske modellen klare seg i møte med delingsøkonomien? Løsere tilknytning for arbeidstakerne og flere bedrifter som verken betaler arbeidsgiveravgift eller skatt her til lands, skaper utfordringer for vår måte å organisere samfunnet på. Den nordiske modellen har så langt vist seg å være fleksibel og omstillingsdyktig. Står vi nå overfor den ultimate testen av omstillingsdyktigheten i de nordiske landene?

På denne Fafo-frokosten så vi på hvordan partene i arbeidslivet tilnærmer seg utfordringene ved delingsøkonomien i Danmark, Sverige og i Norge. I panelet satt Trude Tinnlund (LO) og Christine Korme (NHO Abelia), representant fra weClean, forskere fra Danmark og Sverige.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder ved Fafo

Innlegg fra forskere
Kristin Jesnes, Fafo
Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet, Sverige
Anna Ilsøe, FAOS, Københavns universitet, Danmark. Lysark (pdf)

Blikk fra virkeligheten ved Kim Haagensen, weClean. Lysark (pdf)

Innlegg fra partene
Trude Tinnlund, LO
Christine Korme, NHO Abelia
            
Paneldebatt

Spørsmål fra salen

Møteleder: Jon Erik Dølvik, seniorforsker ved Fafo

 

Prosjekter

Delingsøkonomi – nordisk pilotstudie. Frokostseminaret er en del av dette prosjektet som Fafo gjør på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Sammen med forskere fra de nordiske landene, vil vi utforske hvordan endringer i forbindelse med delingsøkonomien kan forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedet i de nordiske landene.

Aktører i delingsøkonomien. Fafo og Samfunns- og næringslivsforskning (SNF) skal kartlegge aktørene innenfor delingsøkonomien på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Prosjektet skal studere delings- og formidlingstjenester som innebærer bruk og formidling av arbeidskraft, hva som kjennetegner arbeids- og oppdragsforholdene, og hvordan ansvaret for arbeidsmiljø, helse og sikkerhet følges opp.

Som en del av dette prosjektet er Fafo, SNF og SIFO i gang med å utarbeide en liste over delings-, samarbeids- eller byttetjenester som opererer i det norske markedet. Vi trenger innspill fra deg. Klikk her for å se listen og legge inn egne innspill

 

Artikler og kronikker

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen (faktaflak, Fafo, 27.09.16)

EU vil tilrettelegge for delingsøkonomien (arbeidslivet.no, 29.06.16)

Stor usikkerhet om delingsøkonomien blant tillitsvalgte (arbeidslivet.no, 28.06.16)

Er delingsøkonomien farlig eller sunn? (arbeidslivet.no, 02.12.15)

Formidlingsøkonomi, ikke delingsøkonomi (Aftenposten, 30.11.15)

Tar appene livet av bedriftene? (logg-in) (dn.no, 06.03.16)

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Christine Korme

NHO Abelia

Trude Tinnlund

LO

Kim Haagensen

weClean

Anna Ilsøe

FAOS, Københavns universitet

Bertil Rolandsson

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Tone Fløtten

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Kristin Jesnes

Fafo

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Christine Korme

NHO Abelia

Trude Tinnlund

LO

Kim Haagensen

weClean

Anna Ilsøe

FAOS, Københavns universitet

Bertil Rolandsson

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Tone Fløtten

Fafo

Jon Erik Dølvik

Fafo

Kristin Jesnes

Fafo

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Hvordan vil den nordiske modellen klare seg i møte med delingsøkonomien? Løsere tilknytning for arbeidstakerne og flere bedrifter som verken betaler arbeidsgiveravgift eller skatt her til lands, skaper utfordringer for vår måte å organisere samfunnet på. Den nordiske modellen har så langt vist seg å være fleksibel og omstillingsdyktig. Står vi nå overfor den ultimate testen av omstillingsdyktigheten i de nordiske landene?

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Hvordan vil den nordiske modellen klare seg i møte med delingsøkonomien? Løsere tilknytning for arbeidstakerne og flere bedrifter som verken betaler arbeidsgiveravgift eller skatt her til lands, skaper utfordringer for vår måte å organisere samfunnet på. Den nordiske modellen har så langt vist seg å være fleksibel og omstillingsdyktig. Står vi nå overfor den ultimate testen av omstillingsdyktigheten i de nordiske landene?

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

27. september

kl. 08:30–

09:45

Hvordan vil den nordiske modellen klare seg i møte med delingsøkonomien? Løsere tilknytning for arbeidstakerne og flere bedrifter som verken betaler arbeidsgiveravgift eller skatt her til lands, skaper utfordringer for vår måte å organisere samfunnet på. Den nordiske modellen har så langt vist seg å være fleksibel og omstillingsdyktig. Står vi nå overfor den ultimate testen av omstillingsdyktigheten i de nordiske landene?

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes

Fafo-frokost

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

I auditoriet i Annekset

27. september

kl. 08:30–

09:45

27. september

kl. 08:30–

09:45

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

Fafo-frokost
I auditoriet i annekset

Delingsøkonomien møter den nordiske modellen

Fafo-frokost

Christine Korme

Trude Tinnlund

Kim Haagensen

Anna Ilsøe

Bertil Rolandsson

Tone Fløtten

Jon Erik Dølvik

Kristin Jesnes