Skip to main content

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

fredag 21. oktober 2016

kl. 08:30–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

På denne konferansen ble de nordiske perspektivene vektlagt gjennom å samle eksperter fra samtlige nordiske land, som diskuterte hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Presentasjoner er lagt ut på konferansens nettside.

Dagen hadde fire hoveddeler, med følgende tematiske inndeling:

Europa som destinasjon: Hvordan kan EU sikre sine grenser, begrense irregulær migrasjon, bekjempe menneskehandel og leve opp til de internasjonale forpliktelsene?

Beskyttelse i EU: Hva er fremtiden til det felles europeiske asylsystemet? Hva er de mulige løsningene, og er det måter som kan sikre lovlige veier til beskyttelse?

Returmigrasjon – politikk og praksis i EU: Hva skal til for at personer med utreiseplikt velger assistert retur? Hvordan fungerer samarbeid med tredjeland for å sikre retur av personer som har fått avslag på sine søknader? Hva kan gjøres for å sikre verdig retur uten å bryte menneskerettighetene?

Et blikk på forskerne: Dagen avsluttes med kommentarer fra IOM, UNHCR og NOAS etterfulgt av en moderert debatt mellom noen av de fremste politiske kommentatorene i Norden. Er forskernes problembeskrivelser og perspektiver nyttige og relevante for de som jobber med dette til daglig? Og er løsningene forskerne peker på gjennomførbare gitt dagens politiske kontekst i Norden?

Program

161021 migrasjonskonferanse statsminister erna solbergProgram

08:30–09:00 Registration and coffee

09:00–09:50 Opening

Welcome by Tone Fløtten, Managing Director of Fafo

Opening speech by The Prime Minister of Norway, Erna Solberg

Keynote speech of the day: Thomas Gammeltoft-Hansen: The End of the Deterrence Paradigm? Future Directions for Global Refugee Policy. Presentation (pdf)

Conference host: Jon Rogstad, Research Director, Fafo

Photo: Alf Tore Bergsli/Fafo

09:50–11:00 Europe as Destination – European Migration Management

Katja Franko: Policing the Borderlands of Europe: Humanitarian Ideals at the Crossroads. Presentation (pdf)
Anette Brunovskis: The Use and Abuse of the Human Trafficking Framework. Presentation (pdf)
Helgi Gunnlaugsson: Europeans as Migrants, Human Rights and Penal Policy. Presentation (pdf)

Chair: Brita Sydhoff   
 
11:00–11:20 Coffeebreak

11:20–12:35 Protection in Europe – The Common European Asylum System for the Future

Jens Vedsted-Hansen: The Common European Asylum System version 3.0 – Next Stop towards Protection Solutions or Stop for Asylum Seekers? Presentation (pdf)
Vigdis Vevstad: From Dublin III to Dublin IV – A Shortsighted Improvement
Erna Blöndal: Managing Migration - Legal and Safe Pathways to Europe

Chair: Cecilia Bailliet

12:35–13:20 Lunch

13:20–14:35 Return Policies 

May-Len Skilbrei: The Role of Return in European Migration Management. Presentation (pdf)
Erlend Paasche: Assisted Return: Why not Trust a Host State? Presentation (pdf)
Kristian Takvam Kindt
       
Chair: Eeva Nykänen

14:35–14:55 Coffeebreak

14:55–16:00 The Nordic Perspective – What are the Realistic Political Solutions?

Pia Prytz Phiri, UNHCR
Martin Wyss, IOM
Ann-Magrit Austenå, NOAS

Moderated conversation with political commentators:
Norway: Magnus Takvam
Denmark: Amalie Kestler

Closing comment from today’s keynote speaker: Thomas Gammeltoft-Hansen

Chair: Kjetil M. Larsen

16:00 The End

Arrangører


Konferansen arrangeres i regi av Fafo, i samarbeid med Norsk senter for menneskerettigheter og the Nordic Institute for Migration and Refugee Policy, og er finansiert av Utenriksdepartementet.

logo smr nor

logo nordic institute for migration 

Fafo logo

Fafo-tv: Lenker til opptak for de fire sesjonene:

09.00-11.00
Opening & Europe as Destination – European Migration Management 

11.20-12.35
Protection in Europe – The Common European Asylum System for the Future 

13.20-14.35
Return Policies

14.55-16.00
The Nordic Perspective – What are the Realistic Political Solutions?

Tidligere arrangement

Høsten 2015 arrangerte Fafo frokostserien Fra Aleppo til Alvdal: Et globalt perspektiv på flyktningkrisen. De tre seminarene var:

13. oktober: Utfordringer og alternativer for europeisk asylpolitikk.  

15. oktober: Kan syriske flyktninger hjelpes der de er?

20. oktober: Hvordan kan Norge ta imot og bosette flyktningene? 

Program og presentasjoner kan lastes ned fra seminarenes nettside. Opptak av seminarene kan ses på Fafo-tv.

 


International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

På denne konferansen ble de nordiske perspektivene vektlagt gjennom å samle eksperter fra samtlige nordiske land, som diskuterte hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Presentasjoner er lagt ut på konferansens nettside.

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

På denne konferansen ble de nordiske perspektivene vektlagt gjennom å samle eksperter fra samtlige nordiske land, som diskuterte hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Presentasjoner er lagt ut på konferansens nettside.

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

På denne konferansen ble de nordiske perspektivene vektlagt gjennom å samle eksperter fra samtlige nordiske land, som diskuterte hvilken rolle denne regionen kan spille i et fremtidig europeisk asylsystem. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen. Presentasjoner er lagt ut på konferansens nettside.

Kjetil Mujezinović Larsen

Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo

Magnus Takvam

NRK

Amalie Kestler

Politiken, Denmark

Ann-Magrit Austenå

NOAS

Martin Wyss

International Organization for Migration (IOM) Netherlands

Pia Prytz Phiri

UNHCR, in Stockholm, Sweden

Eeva Nykänen

National Institute for Health and Welfare, Finland

Erlend Paasche

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

May-Len Skilbrei

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Cecilia Bailliet

Department of Public and International Law, University of Oslo

Erna Blöndal

The Nordic Institute for Migration and Refugee Policy (NIM)

Vigdis Vevstad

SonConsult, Norway

Jens Vedsted-Hansen

University of Aarhus, Denmark

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

University of Iceland

Katja Franko

Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo

Thomas Gammeltoft-Hansen

Raoul Wallenberg Institute, Lund Sweden

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Fafo

Jon Rogstad

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

International Conference

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

I auditoriet i Annekset

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

21. oktober

kl. 08:30–

16:00

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

International Conference
I auditoriet i annekset

European Migration and Asylum Policies for the Future – Nordic Perspectives

International Conference

Kjetil Mujezinović Larsen

Magnus Takvam

Amalie Kestler

Ann-Magrit Austenå

Martin Wyss

Pia Prytz Phiri

Eeva Nykänen

Erlend Paasche

May-Len Skilbrei

Cecilia Bailliet

Erna Blöndal

Vigdis Vevstad

Jens Vedsted-Hansen

Brita Sydhoff

Helgi Gunnlaugsson

Katja Franko

Thomas Gammeltoft-Hansen

Erna Solberg

Anette Brunovskis

Jon Rogstad

Tone Fløtten