Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

tirsdag 20. august 2019

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.

Fafo har dokumentert og evaluert forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater:

  • Kriminalomsorgen – fem fengsler. Fleksivakter med inntil 15 timers arbeidstid som senere avspaseres. Fleksivaktene er frivillige.
  • Luftforsvaret – brann-, rednings- og plasstjeneste (BRP) ved tre flystasjoner. Toskiftsordning med 12-timersvakter hele uken (24/7).
  • Tolletaten – Ørje tollsted. Samarbeidsturnus.

Forsøkene er gjennomført i perioden 2016–2019 og ble igangsatt etter initiativ fra de sentrale partene i staten. Forsøkene er evaluert blant annet gjennom spørreundersøkelser blant berørte ansatte. Fafo dokumenterer positive effekter, men også kritiske faktorer som bør overvåkes når arbeidstiden overskrider arbeidsmiljølovens bestemmelser.

På dette seminaret ble rapporten presentert, og deretter var det en samtale om både positive effekter og kritiske faktorer.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Leif E. Moland. Lysark (pdf)

Kommentar ved Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister (H)

Samtale om arbeidstidsforsøkene med representanter fra ledelsen og tillitsvalgte i de tre etatene:
Susanne Nor og Jan Arve Blom fra kriminalomsorgen
Stig Mikkelsen og Tor Egil Vangstad fra Luftforsvaret
Gro Lene Gundelsby og Torill Helen Strand fra Tolletaten

Spørsmål og kommentarer fra salen

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

 

Ny rapport

20710Fafo-rapporten «Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater. Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus» er forfattet av Åsmund Arup Seip, Leif E. Moland og Dag Olberg på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Rapporten dokumenterer og evaluerer tre forsøk med arbeidstidsordninger i tre statlige etater: kriminalomsorgen, Luftforsvaret og tolletaten.

Last ned nettutgave av rapporten (pdf 1187 kB)

 

Om prosjektet

Initiativet til forsøk med arbeidstid kom fra daværende LO-leder Gerd Kristiansen. Forslaget fikk tilslutning fra statsråden i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statens personaldirektør og lederne i hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne inviterte deretter etatene til å gjennomføre arbeidstidsforsøk. Fafo fikk i 2016 i oppdrag å dokumentere og evaluere de tre forsøkene. Evalueringen har foregått i perioden 2016–2019.

 

Temaside: Arbeidstid

arbeidstidArbeidstid er noe som angår alle arbeidstakere, og som samtidig er et omstridt tema. Heltid og deltid er et sentralt forskningsområde for Fafo. Det omfatter både ønsket og uønsket deltidsarbeid. Hvilke konsekvenser har deltidsarbeid for den enkelte arbeidstaker og forholdene på arbeidsplassen, og hva kan gjøres for å redusere uønsket deltid? Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere på disse temaene kan du finne på vår temaside Arbeidstid

Tillitsvalgt

Torill Helen Strand

Norsk Tollerforbund
Seksjonssjef

Gro Lene Gundelsby

Grensekontrollsesjonen Ørje
Major, sjef for brann- og brøytetjeneste

Stig Mikkelsen

Forsvaret, Bardufoss flystasjon
Avdelingsdirektør HR

Susanne Nor

Kriminalomsorgsdirektoratet

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Torill Helen Strand

Norsk Tollerforbund

Gro Lene Gundelsby

Grensekontrollsesjonen Ørje

Tor Egil Vangstad

Norges offisers- og spesialistforbund

Stig Mikkelsen

Forsvaret, Bardufoss flystasjon

Jan Arve Blom

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Susanne Nor

Kriminalomsorgsdirektoratet

Monica Mæland

Kommunal- og moderniserings-departementet

Kristin Alsos

Fafo

Leif E. Moland

Fafo

Åsmund Arup Seip

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Torill Helen Strand

Norsk Tollerforbund

Gro Lene Gundelsby

Grensekontrollsesjonen Ørje

Tor Egil Vangstad

Norges offisers- og spesialistforbund

Stig Mikkelsen

Forsvaret, Bardufoss flystasjon

Jan Arve Blom

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Susanne Nor

Kriminalomsorgsdirektoratet

Monica Mæland

Kommunal- og moderniserings-departementet

Kristin Alsos

Fafo

Leif E. Moland

Fafo

Åsmund Arup Seip

Fafo

Tone Fløtten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

20. august

kl. 08:30–

09:45

Scroll nedover seminarnettsiden for å laste ned seminarpresentasjon og ny rapport

Hvordan øke ansattes mulighet til å påvirke egen arbeidstid? I tre statlige virksomheter har ledelse og tillitsvalgte samarbeidet om å gi ansatte som jobber turnus større innflytelse over dette. Forsøkene har positive effekter som bedring i arbeidsmiljøet og at ansatte opplever redusert stress og økt fleksibilitet, viser Fafos evaluering. På dette seminaret ble rapporten overrakt til statsråd Monica Mæland.

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten

Fafo-frokost med rapportlansering

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

I auditoriet i Annekset

20. august

kl. 08:30–

09:45

20. august

kl. 08:30–

09:45

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

Fafo-frokost med rapportlansering

Torill Helen Strand

Gro Lene Gundelsby

Tor Egil Vangstad

Stig Mikkelsen

Jan Arve Blom

Susanne Nor

Monica Mæland

Kristin Alsos

Leif E. Moland

Åsmund Arup Seip

Tone Fløtten