Skip to main content

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

torsdag 11. mai 2017

kl. 14:00–

16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som også bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. På dette seminaret fortalte lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene om sin rolle, og vi så også på hvilke utfordringer de står overfor.

I Norge, Sverige og Danmark legger den konkurranseutsatte industrien rammen for de etterfølgende tariffområdene. Vi omtaler dette som frontfagsmodellen. Denne støttes av ulike institusjoner og reguleringer, med meklingsinstituttene som en viktig brikke.

Meklerne skal hjelpe partene med å komme til enighet, og opptrer dermed som fredsmeklere. Denne rollen kan utfordres ved at meklingsinstituttene også skal bidra til å sikre oppslutning om frontfagsrammen, altså en form for politifunksjon.

På dette seminaret så vi nærmere på likheter og forskjeller mellom de nordiske meklingsinstituttene, og hvordan man tross ulike systemer klarer å ivareta en koordinert lønnsdannelse.

Program

Velkommen ved Åsmund Arup Seip, Fafo

Frontfagsmodellene i Norden ved Fafo-forskere Kristin Alsos og Kristine Nergaard. Lysark (pdf)

Medlingsinstitutet i Sverige ved generaldirektør Carina Gunnarsson. Lysark (pdf)

Pause

Forligsinstitutionen i Danmark ved ledende sekretær Birger Stein Christensen. Lysark (pdf)

Riksmekleren i Norge ved riksmekler Nils Dalseide. Lysark (pdf)

Diskusjon om ordningene i de tre landene

Møteleder: Åsmund Arup Seip, Fafo

 

Publikasjoner

10249Fafo-notatet "Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene" er forfattet av Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip.

Notatet er en del av en forskningsavtale om det kollektive arbeidslivet som Fafo har med Arbeids- og sosialdepartementet. Les mer om, og last ned pdf-versjon, hos Fafo.

 


 

2013 universitetsforlaget det kollektive arbeidslivet 2utgaveBoken "Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør" er forfattet av Torgeir Aarvaag Stokke, Kristine Nergaard og Stein Evju.

Tariffavtalen er grunnelementet i hele det organiserte arbeidslivet, og er en avtale som påfører organisasjonene fredsplikt. Samtidig er det organiserte arbeidslivet en av de få arenaene i det moderne samfunnet der det er legitimt å slåss for å skade motparten.

I denne boken tilbyr forfatterne en grundig analyse av det kollektive arbeidslivet, med sine mange paradokser og avgreininger, i sin fulle faglige bredde og dybde. Den reviderte 2013-utgaven er gjennomgående oppdatert, og utvidet særlig med hensyn til tariffavtalen som rettslig fenomen. Bestill boken hos Universitetsforlaget.


2016 riksmekleren 100 aarBoken "Fred er dog det beste. Riksmekleren gjennom hundre år" ble utgitt i forbindelse med at riksmeklingsinstitusjonen markerte sitt hundreårsjubileum i 2016.

Bokens bidragsytere: Ådne Cappelen, Nils Dalseide (red.), Steinar Holden, Kalle Moene, Rolf Negård, Kristine Nergaard, Tor Arne Solbakken, Stein Aabø.

Les mer, og bestill boken, hos Pax Forlag

 

Temasider

Fafo: Fagorganisering, arbeidsgiverorganisering og tariffavtaler

Fafo: Lønn og lønnsdannelse

Arbeids- og sosialdepartementet: Arbeidsretten og Riksmekleren 100 år. 1916-2016

 

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

Nils Dalseide

Riksmekleren i Norge

Birger Stein Christensen

Forligsinstitutionen i Danmark

Carina Gunnarsson

Medlingsinstitutet i Sverige

Åsmund Arup Seip

Fafo

Kristin Alsos

Fafo

Kristine Nergaard

Fafo

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

Nils Dalseide

Riksmekleren i Norge

Birger Stein Christensen

Forligsinstitutionen i Danmark

Carina Gunnarsson

Medlingsinstitutet i Sverige

Åsmund Arup Seip

Fafo

Kristin Alsos

Fafo

Kristine Nergaard

Fafo

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som også bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. På dette seminaret fortalte lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene om sin rolle, og vi så også på hvilke utfordringer de står overfor.

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som også bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. På dette seminaret fortalte lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene om sin rolle, og vi så også på hvilke utfordringer de står overfor.

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

11. mai

kl. 14:00–

16:00

I lønnsoppgjørene spiller meklerne ofte en sentral rolle for å komme fram til en løsning og sikre arbeidsfreden. Norge, Sverige og Danmark har meklingsinstitutter som også bidrar til koordinering mellom ulike tariffområder. På dette seminaret fortalte lederne for de tre nordiske meklingsinstituttene om sin rolle, og vi så også på hvilke utfordringer de står overfor.

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard

Fafo-seminar

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

I auditoriet i Annekset

11. mai

kl. 14:00–

16:00

11. mai

kl. 14:00–

16:00

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

Fafo-seminar
I auditoriet i annekset

Fredsmekler og politi – de nordiske meklingsinstituttenes rolle i lønnsforhandlingene

Fafo-seminar

Nils Dalseide

Birger Stein Christensen

Carina Gunnarsson

Åsmund Arup Seip

Kristin Alsos

Kristine Nergaard