Skip to main content

Fafo-seminar med rapportlansering

Fremtidens arbeidsliv – muligheter og utfordringer for de nordiske modellene

tirsdag 27. november 2018

kl. 14:00–16:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvilke utviklingstrekk og veivalg påvirker fremtidens arbeidsliv? Vi lanserte den første rapporten fra et fireårig nordisk prosjekt. Vi hadde invitert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og direktør i Teknologirådet, Tore Tennøe, til å kommentere, og LO-sekretær Are Tomasgard og Rune Foshaug, avdelingsdirektør kompetanse og innovasjon i NHO, til samtale.

Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen diskuterte sentrale endringskrefter og skissere problemstillinger knyttet til fremtidig sysselsetting, ulikhet, kompetansebehov og de nordiske arbeidslivsmodellene. Deretter spurte vi: Hvordan jobber regjeringen, LO og ILO med disse problemstillingene? Hva gjøres konkret? Kommer det reformer? Spiller partene på lag? Er de nordiske modellene truet, eller vil de være et fortrinn?

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, daglig leder vedFafo

Introduksjon av prosjektet Future of Work ved Kristin Alsos, forskningsleder ved Fafo LYSARK, pdf

Presentasjon av rapporten Future of work: Drivers, institutions and politics ved Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen LYSARK, pdf

Kommentar til rapporten ved Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Hvordan vil teknologier forme fremtidens arbeidsliv? ved direktør Tore Tennøe i Teknologirådet

Kaffepause

Er aktørene i arbeidslivet rustet til å møte fremtidens arbeidsliv?

Samtale mellom Rune Foshaug, NHO og Are Tomasgard, LO.
Kristin Alsos leder samtalen.

Møteleder: Kristin Alsos, Fafo

Ny rapport

Rapporten "Future of work: Drivers, institutions and politics"er forfattet av Jon Erik Dølvik og Johan Røed Steen på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Rapporten, som utgis i TEMA Nord-serien kan lastes ned gratis fre norden.org.. 

Prosjektet

nordisk ministerraadNordisk ministerråd er oppdragsgiver for prosjektet "Fremtidens arbeidsliv. Muligheter og utfordringer for de nordiske modellene". I prosjektsamarbeidet deltar over 25 forskere fra en rekke nordiske institusjoner:

181127 samarbeidspartnere

På prosjektsiden finner du prosjektbeskrivelse, kontaktinformasjon, nyheter, publikasjoner og relevante lenker: The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models.

#FoWnordics           

Relevante nettsider hos Fafo

Fafos temaside om Plattformøkonomi. Der finner du lenker til publikasjoner og nyhetsartikler

Fafo-frokost 11. januar 2018: Når appen bestemmer: Plattformøkonomiens rolle i arbeidslivet

Fafo-seminar 21. november 2017: Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Norwegian Ministry of Labour and Social Affairs, May 22 – May 23, 2017: Shaping the Future of Work in the Nordic countries – the Impacts of the Sharing Economy and New Forms of Work