Skip to main content

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

tirsdag 13. juni 2017

kl. 08:30–

09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Innvandrerorganisasjoner er helt siden 1970-tallet omtalt som bidragsytere i norsk integreringspolitikk. Men forståelsen av hva integreringspolitikken skal bidra til har endret seg, og det har også myndighetenes syn på innvandrerorganisasjoner. Hva skal være innvandrerorganisasjoners rolle i årene som kommer?

Fafo har, på oppdrag fra IMDi, undersøkt innvandrerorganisasjoners rolle i det lokale integreringsarbeidet. Dette har vi gjort basert på at 20 kommuner siden 2015 forvalter et statlig tilskudd til frivillighet, og lokale innvandrerorganisasjoner. Vi har undersøkt hvordan de 20 kommunene utøver sitt forvalteransvar. Vi finner til dels store variasjoner, noe som har sammenheng med hvordan lokale forvaltere forstår innvandrerorganisasjoner, samt deres kjennskap til og kontakt med organisasjonene. Vi har også undersøkt hvordan representanter for innvandrerorganisasjoner forstår dens rolle – og finner blant annet en vektlegging av organisasjonene som identitetsfellesskap. Noe som ikke på samme vis vektlegges av lokale myndigheter. Kontakt mellom lokale myndigheter og organisasjoner er en forutsetning for at kunnskap, dialog og samarbeid kan utvikles. Hva kjennetegner kommuner der dette fungerer?

Program

Velkommen ved Jon Rogstad, Fafo

Bakgrunn for prosjektet ved Morten Tjessem, avdelingsdirektør i analyse- og mangfoldsavdelingen i IMDi

Presentasjon av ny rapport ved Beret Bråten, Fafo-forsker / postdoktor ved Akershus universitetssykehus (Ahus), og Ragna Lillevik, Fafo-forsker. Lysark (pdf)

Kommentarer ved

Hva bør forholdet mellom myndigheter og organisasjonene være? Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder (A), Kultur- og utdanningskomiteen
Oslo bystyre

Hva er innvandrerorganisasjonenes rolle? ved Ayesha Iqbal Khan, leder av Minhaj Kvinneforum

Hvordan kan en kommune tenke for å få til et samarbeid/dialog med denne delen av organisasjonslivet? ved Flemming Johnsen, rådgiver for mangfold, inkludering og likeverd, Sarpsborg kommune. Lysark (pdf)

Spørsmål og kommentarer
fra salen

Møteleder: Jon Rogstad, Fafo

Ny publikasjon

20622Rapporten "Innvandrerorganisasjoners rolle i integrering - sett gjennom en statlig tilskuddsordning" er forfattet av Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les mer om Fafo-rapport 2017:14. Last ned nettutgave (pdf 4519 kB)

 

 

 

Temasider

Det flerkulturelle samfunnet

Integreringstiltak for innvandrere

 

 

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Flemming Johnsen

Sarpsborg kommune

Ayesha Iqbal Khan

Minhaj Kvinneforum

Abdullah Alsabeehg

Oslo bystyre

Morten Tjessem

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Jon Rogstad

Fafo

Ragna Lillevik

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Flemming Johnsen

Sarpsborg kommune

Ayesha Iqbal Khan

Minhaj Kvinneforum

Abdullah Alsabeehg

Oslo bystyre

Morten Tjessem

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Jon Rogstad

Fafo

Ragna Lillevik

Fafo

Beret Bråten

Fafo

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Innvandrerorganisasjoner er helt siden 1970-tallet omtalt som bidragsytere i norsk integreringspolitikk. Men forståelsen av hva integreringspolitikken skal bidra til har endret seg, og det har også myndighetenes syn på innvandrerorganisasjoner. Hva skal være innvandrerorganisasjoners rolle i årene som kommer?

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Innvandrerorganisasjoner er helt siden 1970-tallet omtalt som bidragsytere i norsk integreringspolitikk. Men forståelsen av hva integreringspolitikken skal bidra til har endret seg, og det har også myndighetenes syn på innvandrerorganisasjoner. Hva skal være innvandrerorganisasjoners rolle i årene som kommer?

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Innvandrerorganisasjoner er helt siden 1970-tallet omtalt som bidragsytere i norsk integreringspolitikk. Men forståelsen av hva integreringspolitikken skal bidra til har endret seg, og det har også myndighetenes syn på innvandrerorganisasjoner. Hva skal være innvandrerorganisasjoners rolle i årene som kommer?

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten

Fafo-frokost med rapportlansering

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

I auditoriet i Annekset

13. juni

kl. 08:30–

09:45

13. juni

kl. 08:30–

09:45

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

Fafo-frokost med rapportlansering
I auditoriet i annekset

Hvordan involvere innvandrerorganisasjoner i framtidas integreringsarbeid

Fafo-frokost med rapportlansering

Flemming Johnsen

Ayesha Iqbal Khan

Abdullah Alsabeehg

Morten Tjessem

Jon Rogstad

Ragna Lillevik

Beret Bråten