Skip to main content

Fafo-seminar

Nordisk webinar: Norden etter korona – krise eller muligheter?

søndag 20. september 2020

kl. 00:00–00:00

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Koronakrisen har rammet verden med full tyngde. Millioner er smittet, og mørketallene store. I skrivende stund er smittetallene økende i mange europeiske land. Hvilke utfordringer står de nordiske landene og den nordiske modellen overfor under og i kjølvannet av koronakrisen?

Dette er bakteppet for Fafos notat «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?», som er skrevet på oppdrag fra Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, SAMAK. På seminaret overleveres og presenteres notatet, og det blir kommentarer fra representanter for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene som utgjør SAMAK.

 

Program

Velkommen ved møteleder Åsmund Arup Seip, Fafo

Presentasjon av nytt notat ved Fafos daglige leder Tone Fløtten og forskningssjef Sissel Trygstad. Presentasjonen (pdf)

Kommentarer
Hvordan vil arbeiderbevegelsen i Norden svare?

Jan Juul Christensen, partisekretær, Socialdemokratiet, Danmark
Peggy Hessen Følsvik, 1. nestleder, LO, Norge
Therese Guovelin, 1. nestleder, LO, Sverige
Antton Rönnholm, partisekretær, SDP, Finland
Kjersti Stenseng, partisekretær, Arbeiderpartiet, Norge

Samtale
Hvilke svakheter har covid-19 avdekket i den nordiske modellen?
Hvordan skal modellen videreutvikles?
Hva er de viktigste utfordringene i det enkelte land?

 

Ny publikasjon

10328Fafo-notatet «Post korona – en ny fase for den nordiske modellen?» er skrevet på oppdrag fra Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, SAMAK. Redaktører har vært Tone Fløtten og Sissel Trygstad, andre forfattere er Fafo-forskerne Kristin Alsos, Olav Elgvin, Hanne C. Kavli, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen, samt Rolf Røtnes fra Samfunnsøkonomisk analyse.

Les mer om noatet og last ned gratis nettversjon

 

 

Temaside

den nordiske modellenMange av Fafos prosjekter handler om deler av den nordiske modellen. Det er både prosjekter og publikasjoner som undersøker modellen som helhet, og prosjekter om de delene som betegnes arbeidslivsmodellen og velferdsmodellen. Oversikt over Fafos publikasjoner, prosjekter og forskere om disse feltene kan du finne på vår temaside Den nordiske modellen