Fafo-tv

Kunnskap om parolene 1. mai

Del 1: Arbeidstid, faste stillinger og velferdsstaten

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressursene vi kan tilby for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.

Arbeidernes dag markeres på ulike datoer rundt omkring i verden. I Europa og en rekke andre land er det 1. mai som gjelder. Dette har vært en offentlig fridag i Norge siden 1947.

1. mai er gjerne en kombinasjon av feiring og politiske demonstrasjoner. Man markerer arbeiderbevegelsens historie – dens ofre, seire og kulturuttrykk – men løfter også fram tema og kampsaker som fagbevegelsen og dens medlemmer mener er viktig å kjempe for i samtiden.

Mer om 1. mais historie kan du lese i vår artikkel på Arbeidslivet.no.

Temaene som det kjempes om

1. mai-togene, om de er analoge eller digitale, preges gjerne av paroler. Dette er faner med egne budskap man kan velge å marsjere under. Arbeidslivet vil naturlig nok stå sentralt, men også tema som gjelder sosiale rettigheter, velferd og internasjonale spørsmål går ofte igjen – altså Fafos kjernetema.

Vi presenterer her noen av de mest sentrale temaene som går igjen på 1. mai-parolene og bistår deg i å lese, titte og lytte deg fram til mer kunnskap om temaet.

Se også del 2 – Internasjonal solidaritet, EU/EØS og sosial dumping og yrkesfagene


1. Arbeidstid

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Arbeidstid var utgangspunktet for 1. mai. Dagen ble satt av for demonstrasjoner i kampen for 8-timersdagen. Denne arbeidstida ble etter hvert internasjonal standard, men temaet har forblitt et av de mest sentrale for fagbevegelsen. Tariffavtalene har som regel fyldige avtale-punkt om dette.

Den daglige arbeidstida er ikke hele historien. Man kan også si at årlig arbeidstid har stått sentralt for fagbevegelsen, først og fremst gjennom kampen om ferie. Også ulike reguleringer av avspasering og utvidet rett til fridager når man jobber i turnus eller med særlig belastende oppgaver er et sentralt anliggende for fagforeningene og mange tariffavtaler.

At 8-timersdagen er arbeidslivets standard er heller ikke naturgitt. Mange – også på 1. mai – argumenterer for at 6-timersdagen bør være neste stopp. Det vises gjerne til økende digitalisering og automatisering som en påvirkende kraft for at arbeidstakerne kan jobbe mindre – eller bør jobbe mindre, slik at flere kan dele på et antatt krympende antall arbeidsoppgaver.

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater


Arrangementer med video

 • Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45
  Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45

  Arbeidstidsforsøk i staten: Fleksivakter, 12-timersvakter og samarbeidsturnus

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Torsdag 26. mars 2015, kl 08.30-09.45
  Torsdag 26. mars 2015, kl 08.30-09.45

  Mer vanlig med utvidet arbeidstid i barneverninstitusjoner

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Fredag 4. november 2016, kl. 08:30–10:30
  Fredag 4. november 2016, kl. 08:30–10:30

  Bidrar turnus til heltidskultur?

  Utvidet Fafo-frokost med boklansering
 • Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
  Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00

  Deltid – løsningen som ble et problem?

  Fafo-seminar
 • Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15
  Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15

  Ny vei mot heltidskultur

  Fafo-seminar med rapportlanseringer
 • Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30–11:00
  Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30–11:00

  Ufrivillig deltid skal bort – men hvordan?

  Utvidet Fafo-frokost med to rapportlanseringer
 • Tirsdag 20. august 2019, kl. 08.30–09.45
 • Torsdag 26. mars 2015, kl 08.30-09.45
 • Fredag 4. november 2016, kl. 08:30–10:30
 • Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
 • Onsdag 12. juni 2019, kl. 10.00–12.15
 • Torsdag 7. mai 2015, kl. 08:30–11:00

Kjapt og enkelt om arbeidstid

På Arbeidslivet.no forsøker vi å gi en kjapp og enkel inngang til forskning og kunnskap om arbeidsmarkedet. Her er «arbeidstid» et eget samletema. Vi har en egen intro-artikkel om temaet, som gir en innføring i sentrale begreper, ordninger og noe historisk bakgrunn.

En annen artikkel tilbyr en oversikt over regler for arbeidstid i Norge – de konkrete grensene som lover og tariffavtaler setter for hvor lenge man kan jobbe.

Noen øvrige artikler, i hovedsak basert på Fafos egen forskning:

Deltid og heltid:

Særordninger, eksperimenter og forhandlinger:

Ferie:


2. Faste stillinger

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Faste stillinger handler om å være ansatt uten tidsbegrensning, og der du jobber innen en forutsigbar ramme for arbeidstid og lønn. Motsatsen vil være midlertidig stilling, utleie/innleie, tilkallingskontrakt, selvstendig næringsdrivende eller lignende. Som fast ansatt vil du normalt ha en tryggere arbeidsrettslig (stillingsvern) og økonomisk situasjon (enklere å få banklån, forutsigbar pensjonssparing og lignende).

Fafo benytter begrepet arbeidstilknytting som en sekkebetegnelse på de ulike måtene man kan utføre arbeid for en arbeidsgiver eller oppdragsgiver.

I de senere år har vi sett spirene til en ny arbeidstilknytting, iallfall rent teknologisk, nemlig såkalt plattformarbeid. Dette er arbeid utført gjennom digitale plattformer, men der det ofte ikke er snakk om ansettelser. Fafo har forsket bredt på dette fenomenet, i tillegg til de mer tradisjonelle formene for arbeidstilknyttinger.

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons


Faste stillinger: Rapporter og notater


Faste stillinger: Arrangementer med video

 • Fredag 20. september 2019, kl. 08.30–09.45

  #Rosastreiken: et bud om framtidens streik?

  Fafo-frokost
 • Torsdag 6. februar 2020, kl. 08.30–09.45

  Dagens regler for midlertidige ansettelser brytes i stor stil

  Fafofrokost med rapportlansering
 • <p>Fafokonferansen 2015 ble arrangert i <a target="_blank" href="http://www.oslokongressenter.no/" rel="noopener">Oslo Kongressenter</a>, Youngstorget</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
  21. august 09:00 – 16:00

  Fafokonferansen 2015: Permanent midlertidighet

 • Onsdag 11. april 2018, kl. 09.00-15.00

  Midlertidig jobb – springbrett inn i arbeidsmarkedet?

  Konferanse
 • <h3>Praktisk info</h3>
<p>PS: Seminaret har fått ny tittel. Den opprinnelige tittelen var "Plattformarbeid i de nordiske modellene – før og etter korona"</p>
<p>Seminaret varer fra 09:00–10:00. Det er gratis og åpent for alle. </p>
<p>Vi følger <a href="https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/" target="_blank" rel="noopener">Folkehelseinstituttet regler for antall og avstand</a>. I henhold til smittevernsrådene om avstand er det kun plass til 25 gjester. Det blir heller ingen servering.</p>
<p>Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="http://bit.ly/1vpLwaj" target="_blank" rel="noopener">Google kart</a></p>
<p>Seminaret blir trolig raskt fullbooket. Men som vanlig strømmer vi seminaret på Fafo-tv, og seere kan sende inn spørsmål på sms til telefonnummer 469 10 718 eller via chat-funksjon.</p>
<p>Direktesendingen fra seminaret varer fra 09:00–10:00.</p>
<p>Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt relevante lenker.</p>
  Tirsdag 23. juni 2020, kl. 09.00–10.00

  Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

  Fafo-seminar med rapportlansering
 • Onsdag 9. oktober 2019, kl. 08.30–09.45

  Kunst- og kulturbransjen – interessekamp for «løsarbeidere»

  Fafofrokost med rapportlansering
 • Tirsdag 27. november 2018, kl. 14.00–16.00

  Fremtidens arbeidsliv – muligheter og utfordringer for de nordiske modellene

  Fafo-seminar med rapportlansering
 • Torsdag 11. januar 2018, kl. 08.30–09.45

  Når appen bestemmer: Plattformøkonomiens rolle i arbeidslivet

  Fafo-frokost med ny rapport
 • <p>Fafokonferansen 2015 ble arrangert i <a target="_blank" href="http://www.oslokongressenter.no/" rel="noopener">Oslo Kongressenter</a>, Youngstorget</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
 • <h3>Praktisk info</h3>
<p>PS: Seminaret har fått ny tittel. Den opprinnelige tittelen var "Plattformarbeid i de nordiske modellene – før og etter korona"</p>
<p>Seminaret varer fra 09:00–10:00. Det er gratis og åpent for alle. </p>
<p>Vi følger <a href="https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/" target="_blank" rel="noopener">Folkehelseinstituttet regler for antall og avstand</a>. I henhold til smittevernsrådene om avstand er det kun plass til 25 gjester. Det blir heller ingen servering.</p>
<p>Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="http://bit.ly/1vpLwaj" target="_blank" rel="noopener">Google kart</a></p>
<p>Seminaret blir trolig raskt fullbooket. Men som vanlig strømmer vi seminaret på Fafo-tv, og seere kan sende inn spørsmål på sms til telefonnummer 469 10 718 eller via chat-funksjon.</p>
<p>Direktesendingen fra seminaret varer fra 09:00–10:00.</p>
<p>Sendingen er tilgjengelig for alle, men det er kun de påmeldte som i ettertid vil få tilsendt relevante lenker.</p>

3. Velferdsstaten

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Velferdsstaten omhandler mangt, men er aktuelt for flere av parolene som løftes høyest i 1. mai-togene.

Dette omhandler blant annet privatisering og konkurranseutsetting av offentlige eiendeler og tjenester  («velferdsprofitt»), og den generelle balansen mellom offentlig og privat sektor. Underliggende vil dette kunne også handle om universelle rettigheter versus et system som i større grad speiler sosiale forskjeller.

Anbudspolitikken kan også bli kritisert for hvordan de konkret er utformet, idet ren priskrig fort kan ramme arbeidstakeres (opparbeidede) rettigheter.

Paroler vil også kunne ta tak i boligpolitikk, stønader og lignende velferdsorienterte spørsmål som ikke er direkte knyttet til arbeidslivet eller næringslivet. De vil også kunne peke på behov for å hjelpe sårbare grupper i samfunnet.

Fafo har lang fartstid på å forske både kvalitativt og kvantitativt på velferdsstaten, offentlige virksomheter og grupper som faller utenfor.

Foto: GGAADD / Wikimedia Commons

Rapporter og notater

Arrangementer med video

 • <h3>Praktisk info</h3>
<p>Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30-10:00. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.</p>
<p>Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7242&Itemid=962&lang=nb">Google kart</a></p>
  Onsdag 29. mai 2019, kl. 08.30–10.00

  Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken

  Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 6. februar 2018, kl. 09.00–11.30

  Like vilkår? Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?

  Fafo-seminar
 • Torsdag 3. september 2020, kl. 09.00–10.15

  Offentlig sektor i den digitale skyen

  Fafo-seminar med rapportlansering
 • <h3>Praktisk info</h3>
<p>Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl 08:15. Seminaret varer fra 08:30-10:00. Det er gratis og åpent for alle. Bindende påmelding.</p>
<p>Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo Sentralstasjon, 5 minutters gange fra Grønland eller Tøyen T-banestasjon, Buss 37 stopper utenfor. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. <a href="index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=7242&Itemid=962&lang=nb">Google kart</a></p>