Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Veldedighet i velferdsstaten

onsdag 15. februar 2023

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvem oppsøker Frelsesarmeen for å hente matposer? På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved Fafo fulgt Frelsesarmeens tilbud om matutlevering i Oslo, Drammen og Sarpsborg. De som deler ut mat er intervjuet, det samme er personer som har mottatt matposer. På denne Fafofrokosten ble Fafo-rapporten fra prosjektet lansert.

De siste månedene har det vært mye medieoppmerksomhet om at flere oppsøker de frivillige organisasjonene for å motta mat og annen hjelp til livsopphold. Dyrtid og energikrise i Europa merkes av alle, men for noen er situasjonen så alvorlig at de ikke har råd til nok mat. De tre stasjonene til Frelsesarmeen har registrert flere som tar kontakt, og større behov for bistand med mat hos de gjestene de kjenner fra tidligere.

Fafo har, på oppdrag fra Frelsearmeen, undersøkt situasjonen i deres matkøer i november. På denne Fafofrokosten lanserte vi rapporten som forteller hvem som står i køen, hvorfor de står der og hvordan det oppleves å hente matposer i den norske velferdsstaten. 

Etter presentasjonen var det to samtaler med gjester som ble bedt om å tenke høyt om hva vi kan gjøre for å forbedre tjenestene til de gruppene som sliter mest og om høyere offentlige ytelser er nødvendig for å lette situasjonen til de som henter mat.

Seminaret ble arrangert innenfor rammen av Fafos forum for innovasjon i velferd. Hensikten med samtalene er å vurdere tiltak og muligheter for bedre oppfølging av særlig utsatte grupper og sikre alle en forsvarlig levestandard.

Program

Velkommen v/Terje Olsen, forskningsleder ved Fafo

Presentasjon av rapporten v/Fafos daglige leder, Tone Fløtten, Fafo-forsker Gunhild Frisell og Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen (presentasjon i pdf)

Kommentar fra Frelsesarmeen v/Elin Westby Herikstad, Ass. sosialsjef, Frelsesarmeen

Panelsamtale om innretningen av velferdstjenestene, ledet av forskningsleder ved Fafo Terje Olsen og Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen

Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, NAV
Hanne Glemmestad, medlem av arbeidsutvalget i FO og leder for profesjonsrådet for sosionomer

Panelsamtale om stønadsnivåene, ledet av forskningsleder ved Fafo Terje Olsen og Fafos daglige leder Tone Fløtten

Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet (SV)
Rina Mariann Hansen, Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune (AP)
Anne Lindboe, Ordførerkandidat i Oslo (H)

 

Ny publikasjon

20845Den nye rapporten "Veldedighet i velferdsstaten - Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?" er forfattet av Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen

Last ned gratis nettversjon av rapporten