Arrangementer
Tvungen lønnsnemnd – hva er alternativene?
Fafofrokost
Onsdag 1. februar 2023, kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Jeg melder meg på    Se sendingen på Fafo-tv

Brukes tvungen lønnsnemnd for ofte og når det egentlig ikke er grunnlag for det? Og innebærer praktiseringen av tvungen lønnsnemnd at enkelte grupper i realiteten fratas streikeretten? Vi har invitert fire fagforbund for å diskutere bruken av tvungen lønnsnemnd og mulige alternativer for å unngå store samfunnsmessige konsekvenser av en konflikt.

Regjeringens bruk av tvungen lønnsnemnd er en integrert del av den norske forhandlingsmodellen. Historisk har slike inngrep både blitt brukt til å verne liv, helse og alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, samt å stagge forbund som har krevd lønnstillegg som ligger langt over øvrige tariffområder. Fra de stridende partenes side kan inngrepene oppleves som en unødvendig innblanding i en pågående interessekamp, og en trussel mot streikeretten. I andre tilfeller som en vei ut av en fastlåst konflikt.

Tvungen lønnsnemnd har særlig vært brukt innen oljesektoren, luftfarten og tilknyttede bransjer, og innen helsesektoren. På dette seminaret vil vi først få innledninger av Fafo-forskerne Åsmund Arup Seip og Kristin Alsos om den historiske utviklingen av bruken av tvungen lønnsnemnd, og om det finnes alternativer med et blikk til praksis i andre land. Deretter vil representanter fra Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Sykepleierforbund og SAFE diskutere dagens praksis, om den innebærer et unødvendig inngrep i streikeretten og hva som kunne vært alternative ordninger.

Seminaret arrangeres i regi av Fafos Fagbevegelsesprogram og forskningsavtalen med Arbieds- og inkluderingsdepartementet om det kollektive arbeidslivet.

Program

Velkommen ved møteleder Sissel C. Trygstad

Tvungen lønnsnemnd i et historisk perspektiv v/Åsmund Arup Seip, seniorforsker, Fafo

Hva er alternativene til tvungen lønnsnemnd v/Kristin Alsos, forsker, Fafo

Debatt 

 • Kari Tangen, forhandlingssjef, Norsk Sykepleierforbund
 • Odd Haldgeir Larsen, nestleder Fagforbundet
 • Hilde-Marit Rysst, leder SAFE
 • Kine Asper Vistnes nestleder Fellesforbundet
Debatten ledes av Kristine Nergaard, forskningskoordinator og Sissel C. Trygstad forskningssjef, begge fra Fafo. 

Praktisk info

Begrenset antall plasser i vårt auditorium. Ubegrenset antall seere på Fafo-tv. Ved påmelding, velg om du vil komme til Fafo eller følge sendingen.

Informasjon til dere som ønsker å være publikum i Fafos lokaler:

 • Frokost (håndmat, frukt og kaffe/te) serveres fra kl. 08.15.
 • Seminaret finner sted kl. 08.30–09.45. Det er gratis og åpent for alle.
 • Fafo holder til i Borggata 2B ved politihuset og Grønland kirke. 10 minutters gange fra Oslo S, Grønland eller Tøyen T-banestasjon. Buss 37 stopper nedenfor politihuset. Borggata 2B har innkjøring via Grønlandsleiret. Kart

Informasjon til dere som vil se direktesendingen på Fafo-tv:

 • Sendingen starter kl. 08.30.
 • Du kan sende inn spørsmål underveis i seminaret på sms til 469 10 718.
 • Du kan også se opptak i ettertid.
 • Sendingen er tilgjengelig for alle, men kun de påmeldte får tilsendt lenker til presentasjonene.