Housing and integration considerations in the settlement of refugees


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2015:08
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Perspektiver fra IMDi, Husbanken og kommunene

Project management

Arne Backer Grønningsæter

Cooperating researchers

Inger Lise Skog Hansen

Research area(s)

Care services

Project period

January 2014
December 2014