Skip to main content

Seniorer i barnehager II: frafall, frafallsårsaker og fastholdelse


Prosjektet skal frembringe ny kunnskap om hvorfor seniorer i barnehager slutter i jobben og hva som eventuelt skal til for at flere seniorer kan, og vil, fortsette lenger.

Med utgangspunkt i registerdata og surveydata kartlegges og analyseres hvor mange og hvem som slutter, hvorfor de slutter og hva de går til, samt hva som kan bidra til at de velger å bli i jobben.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2019
  • Avsluttes:
    mars 2020

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk, KS, Utdanningsforbundet og Fagforbundet

Bærekraftsmål