logo fafo 194x64

Fafo notes

Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson

Norsk Sykepleierforbunds tjenester

Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad

Motivasjon og mestring

Forprosjekt om gjennomføring av videregående utdanning
Fafo-notat 2018:13
Kaja Reegård og Jon Rogstad

Mellom lov og avtale

Minstelønnsreguleringer i Nord-Europa
Fafo-notat 2018:12
Elin Svarstad og Johannes Oldervoll

Realkompetanse i varehandelen

En følgeevaluering
Fafo-notat 2018:10
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl

Gjennomgang av varslerordningen i Bærum kommune

Fafo-notat 2018:09
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

NTLs omdømme 2018

Arbeidstakernes syn på fagforeninger og fagforeningsarbeid i statlige virksomheter
Fafo-notat 2018:08
Åsmund Arup Seip

Landsoverenskomsten HK-Virke – bestemmelser og bruk

Fafo-notat 2018:07
Dag Olberg og Johannes Oldervoll

Varsling i norsk arbeidsliv

Den det varsles om, mottak og håndtering
Fafo-notat 2018:06
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Før lønnsoppgjøret 2018

Analyse av tema og problemstillinger
Fafo-notat 2018:05
Kristine Nergaard
[12 3 4 5  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are