logo fafo 194x64

Fafo notes

Tilgang på brukererfaringer

En gjennomgang av muligheter og utfordringer for brukerundersøkelser blant deltakere i introduksjonsprogrammet
Fafo-notat 2018:25
Guri Tyldum

What is to be done?

Fafo-paper 2018:24
Kristian Takvam Kindt and Heba Khalil

Likestilt arbeidsliv

Intervjuundersøkelse i tre virksomheter på Agder
Fafo-notat 2018:23
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Fafo-notat 2018:22
Lars Holden og Tone Fløtten

Lønnsfordeling i privat sektor

Bygg og HORECA
Fafo-notat 2018:19
Bård Jordfald

Collective bargaining in Northern Europe under strain

Multiple drivers of change and differing responses to them
Fafo-paper 2018:18
Jon Erik Dølvik and Paul Marginson

Lønnsfordeling i helseforetakene

Fafo-notat 2018:17
Bård Jordfald og Elin Svarstad

Lønnsfordeling i det statlige tariffområdet

Fafo-notat 2018:16
Bård Jordfald og Elin Svarstad

Arbeidstakere og organisasjonsgrader i servicesektoren

Privat tjenesteytende sektor i tall
Fafo-notat 2018:15
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

Norsk Sykepleierforbunds tjenester

Ønsker og behov hos medlemmer og tillitsvalgte
Fafo-notat 2018:14
Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad
[12 3 4 5  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B