Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

Prosjektleder

Mona Bråten

Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald
Elin Svarstad

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Forskningstema

Arbeidsmiljø

Prosjektperiode

 
desember 2017
juli 2018

Prosjektet er en kartlegging av status.

Prosjektet er en statuskartlegging med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om assistentenes stilling innen oppvekstsektoren? Prosjektet er basert på en gjennomgang av foreliggende litteratur og statistikk om assistentenes rolle i oppvekstsektoren.

Fafo-rapport 2018:25