Aktive prosjekter

Prosjektleder

Mona Bråten


Prosjektdeltaker(e)

Bård Jordfald
Elin Svarstad

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet


Forskningstema

Arbeidsmiljø


Prosjektperiode

 
desember 2017
juli 2018

Assistentenes stilling i oppvekstsektoren

Prosjektet er en kartlegging av status.

Prosjektet er en statuskartlegging med følgende hovedproblemstilling: Hva har vi i dag av kunnskap om assistentenes stilling innen oppvekstsektoren? Prosjektet er basert på en gjennomgang av foreliggende litteratur og statistikk om assistentenes rolle i oppvekstsektoren.

Fafo-rapport 2018:25