Deltid i sykehusene

I dette prosjektet skal vi undersøke svake og sterke sider ved tre tiltak som har som mål å rekruttere flere sykepleiere (og helsefagarbeidere) til heltidsstillinger i sykehusene.

Prosjektet har følgende tre problemstillinger:

1. Hva skjer i rekrutteringssituasjoner der en utlyst heltidsstilling noen ganger fører til en heltidsansettelse, og andre ganger til en deltidsansettelse?

2. Hvorfor ønsker noen ansatte i ufrivillig deltidsstilling å jobbe på flere avdelinger for å øke sin stilling, mens andre ikke gjør det?

3. Etter å ha gjennomført et trainee-opplegg som innebærer å jobbe på flere avdelinger, velger noen å fortsette å jobbe «på tvers», mens andre velger en stilling på én avdeling. Hva forklarer de ulike valgene?


Prosjektdeltaker(e)

Ketil Bråthen
Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

SpekterProsjektperiode

november 2019
april 2020