Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Evaluering av Barnehjernevernet

Prosjektleder

Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune

Forskningstema

Barnevern

Prosjektperiode

 
mai 2019
juli 2020

Oslo kommune og byrådets satsing Barnehjernevernet har som mål å forebygge, oppdage og tilby hjelp til barn og unge som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Det legges opp til at tjenester som møter barn og familier, skal ha et felles kunnskapsgrunnlag bygd på et positivt syn på barn, de skal komme tidlig inn og gi kompetent og relevant hjelp. Det er tjenestene i bydelene som er målgruppe for Oslo kommunes og Byrådet innsats. Fafo evaluerer satsningen. Evalueringen retter seg mot resultater og effekter av strategien for Barnehjernevernet, og vil inneholde en konkret kartlegging av bydelenes arbeid i lys av strategien.