Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Følgeevaluering av NAV i fengsel

Prosjektleder

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Prosjektperiode

 
oktober 2015
november 2017

Formålet med følgeevalueringen er å undersøke hvordan innsattes rett til tjenester blir ivaretatt. Fafo skal se nærmere på hvordan tjenestene kan gjøres mer tilgjengelige for de innsatte, hvordan sentrale og regionale/lokale avtaler fungerer samt vurdere hvordan arbeids- og ansvarsfordelingen mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og kriminalomsorgen fungerer, og kan forbedres.

Fafo-rapport 2017:37
En følgeevaluering av innsattes tilgang til NAV-tjenester