Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Intensjonsavtalen om sunnere kosthold

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Forskningstema

Global helse

Prosjektperiode

 
november 2017
april 2022

Fafo skal evaluere 'Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold' som er inngått mellom helsemyndighetene og matbransjen.

Evalueringen vil primært vurdere arbeidsform og initiativene, og sekundært se på effektene av avtalen på befolkningshelse. Det vil si at hovedformålet med evalueringen er å se på forholdet mellom intensjonsavtalen og de initiativene og tilpasningene som de ulike partene setter i verk for å imøtekomme avtalen. Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold har som mål å føre til et mer helhetlig og overordnet samarbeid mellom matvarebransjen og helsemyndighetene for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg.

Fafo-paper 2019:12
Annual report 2017

Fafo-notat 2019:09
Årsrapport 2017

Fafo-notat 2019:25
Årsrapport 2018

Fafo-paper 2019:29
Annual report 2018