Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Matematikkdidaktisk etterutdanning av lærere og målrettet strukturert matematikkundervisning ved overgang til 8. trinn og Vg1

Eksterne forskere

Lars Kirkebøen, SSB, prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Kunnskapsdepartementet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

 
oktober 2016
oktober 2020

Formålet med prosjektet er å utforme et opplegg for skolering av lærere og for intensivopplæring i matematikk, implementere dette gjennom et randomisert, kontrollert eksperiment i Oslo-skolen, samt evaluere dette.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå, som leder prosjektet, og Fafo, som har et særlig ansvar for den kvalitative implementeringsstudien.