Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv

Prosjektdeltaker(e)

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Arbeidsdepartementet

Prosjektperiode

 
november 2013
januar 2014

I dette prosjektet skal vi kartlegge bruk av tilkallingskontrakter i norsk arbeidsliv. Med dette menes kontrakter der arbeidstaker er ansatt som tilkallingshjelp uten en nærmere definert og forutsigbar arbeidstid. Dette omfatter for eksempel ekstrahjelp som får tilbud om oppdrag og skal utføre arbeid etter behov.

Undersøkelsen er lagt opp som en kombinasjon av en kvantitativ kartlegging av omfang, en kvalitativ studie om praksis i fire bransjer og en gjennomgang av tariffavtaler og arbeidskontrakter. 

81975