Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Effekter av IA-avtalen og ulike tiltak i kommunesektoren

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

 
november 2010
november 2011

Fafo skal utarbeide en spesialanalyse om effekter av IA-avtalen og tiltak på virksomhetsnivå basert på en foreliggende surveyundersøkelse og registerdata.

Publisering

T. Midtsundstad, R. A. Nielsen & Å. Hermansen (2012). Tilrettelegging og seniortiltak - påvirker det kommuneansattes sykefravær og tidligpensjonering? Søkelys på arbeidslivet, vol. 29(1-2):130-150.

Fafo-notat 2013:01
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?

Les mer/Read more

81695