Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Pensjonskontoret

Prosjektperiode

 
januar 2010
mars 2013

Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for henholdsvis å gå av tidlig, trappe gradvis ned eller fortsette i arbeid på fulltid etter fylte 62 år.

Prosjektet baserer seg på data fra en surveyundersøkelse blant 1201 personer født i 1943, 1946 og 1949. Alle i utvalget var yrkesaktive som 55-åringer, og de ble intervjuet i august–oktober 2012, da de var mellom 62 og 69 år gamle, og enten pensjonerte eller yrkesaktive.

Fafo-rapport 2013:12
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd