Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Oppdragsgiver(e)

Rikstrygdeverket

Prosjektperiode

 
januar 2005
juli 2007

Fafo-rapport 2007:37
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

81054