Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove MidtsundstadOppdragsgiver(e)

RikstrygdeverketProsjektperiode

 
januar 2005
juli 2007

Inkluderende arbeidsliv og heving av den reelle pensjoneringsalderen

Fafo-rapport 2007:37
En kartlegging av norske virksomheters arbeidskraftstrategier overfor eldre arbeidstakere

81054