Fullførte prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Seksuell trakassering i arbeidslivet

Prosjektdeltaker(e)

Beate Sletvold Øistad

Oppdragsgiver(e)

LO, Fagforbundet og Fellesforbundet

Prosjektperiode

 
mars 2016
desember 2016

I dette prosjektet skal vi søke å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt hotell og restaurant.

Seksuell trakassering i arbeidslivet er en viktig problemstilling, og det finnes lite kunnskap både om omfang og om hvordan dette følges opp fra arbeidsgiversiden på bransjenivå.

I dette prosjektet, som gjennomføres på oppdrag for LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, skal vi gjøre en web-basert pilotundersøkelse for å kartlegge erfaringer med og oppfølging av seksuell trakassering blant medlemmer innen helse og sosial samt innen hotell og restaurant. Vi skal også se nærmere på hvilke rutiner virksomhetene har for å følge opp saker hvor ansatte opplever seksuell trakassering på jobb.

Fafo-rapport 2017:09
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg