Fafo-rapporter

Rapportsøk

Seksuell trakassering i arbeidslivet
Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg

Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Fafo-rapport 2017:09

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Seksuell trakassering i arbeidslivet

Forskere på Fafo: Mona Bråten

I denne rapporten har vi undersøkt omfanget av seksuell trakassering i jobbsammenheng blant medlemmene i Fellesforbundet innen hotell og restaurant og Fagforbundet innen helse og omsorg. Statistisk sentralbyrås nasjonale levekårsundersøkelser viser at disse bransjene ligger på topp når det gjelder seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi har sett nærmere på omfanget av seksuell trakassering; hvem som utfører trakasseringen, hvor ofte det skjer og hvilke konsekvenser det har for ansatte som utsettes for dette. Videre diskuterer vi spørsmål vedrørende arbeidsgivers oppfølging av seksuell trakassering. Endelig drøfter vi virkemidler for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Utgitt: 2017 Id-nr.: 20617

Vedlegg: Intervjuguide for intervjuer med arbeidsgivere

Spørreskjema benyttet i undersøkelsen