Skip to main content
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg

  • Fafo-rapport 2017:09
  • Fafo-rapport 2017:09

I denne rapporten har vi undersøkt omfanget av seksuell trakassering i jobbsammenheng blant medlemmene i Fellesforbundet innen hotell og restaurant og Fagforbundet innen helse og omsorg. Statistisk sentralbyrås nasjonale levekårsundersøkelser viser at disse bransjene ligger på topp når det gjelder seksuell trakassering på arbeidsplassen. Vi har sett nærmere på omfanget av seksuell trakassering; hvem som utfører trakasseringen, hvor ofte det skjer og hvilke konsekvenser det har for ansatte som utsettes for dette. Videre diskuterer vi spørsmål vedrørende arbeidsgivers oppfølging av seksuell trakassering. Endelig drøfter vi virkemidler for å forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

  • Publisert: 8. mars 2017
  • Ordrenr. 20617

Fafo-forskere

Prosjekt

Oppdragsgiver

  • LO, Fagforbundet og Fellesforbundet