Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Eksterne forskere

Christer Hyggen (nå Nova HiOA)


Oppdragsgiver(e)

Arbeids- og sosialdepartementet


Forskningstema

Pensjon


Prosjektperiode

 
januar 2007
januar 2015

Tjenestepensjonsmarkedet i endring (SIP)

Strategisk instituttprogram inkludert PhD-stipend for Geir Veland

Publisering

Å. Hermansen & T. Midtsundstad (2015). På nett - hvor lett? Bruk av nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter blant ansatte i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 32(1-2): 158-177.

Å. Hermansen og T. Midtsundstad (2013). Kjennskap til arbeidsmarkedsbaserte pensjoner i privat sektor. Søkelys på arbeidslivet, vol. 30(1-2):107-123.

Fafo-notat 2011:24
Det private tjenestepensjonsmarkedet anno 2010

Fafo-notat 2010:22
Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet

Fafo-notat 2012:20
Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011?

Les mer/Read more

Å. Hermansen & T. Midtsundstad

Les mer/Read more

81380