Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Anna Hagen Tønder


Prosjektdeltaker(e)

Tove Mogstad Aspøy

Oppdragsgiver(e)

KSProsjektperiode

 
november 2016
april 2017

Utvikling av gode yrkesfaglærere

Hva slags kompetanse må yrkesfaglærere ha for å kunne gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet?

Prosjektet skal undersøke hva slags kompetanse yrkesfaglærere må ha for å gi undervisning som oppleves som relevant både for elever og for arbeidslivet og hva slags rammebetingelser som bidrar til yrkesfaglærernes faglige utvikling. På bakgrunn av dette skal yrkesfaglærernes behov for etter- og videreutdanning kartlegges.

Fafo-rapport 2017:11