logo fafo 194x64

Fafo-rapporter

Samhandling og produksjonsflyt i Forsvarets logistikkorganisasjon

Fafo-rapport 2017:29
Sol Skinnarland og Leif E. Moland

Arbeidsrettede tiltak

Oversikt og erfaringer fra varehandelen
Fafo-rapport 2017:28
Therese Saltkjel og Johan Røed Steen

Organisasjonsstruktur og fagforeningsarbeid i NTL

Fafo-rapport 2017:27
Johan Røed Steen og Kristine Nergaard

«Bare plunder og heft»

Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad

Varehandelen som inkluderingsarena

Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard

Rethinking emergency school feeding: A child-centred approach

Fafo-report 2017:24
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt

Asylum, integration and irregular migration in Lithuania

Policy and practice at the edge of the European Union
Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak

Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2017:22
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum

Bedre og enklere tjenestepensjon

Prinsipielle og lovmessige sider ved et fornyet regelverk
Fafo-rapport 2017:21
Jon M. Hippe og Sven Iver Steen

Er hybrid tjenestepensjon et alternativ til innskuddspensjon?

En analyse av regulering, avkastning og regnskapsføring i hybrid tjenestepensjon
Fafo-rapport 2017:20
Jon M. Hippe og Pål Lillevold

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter

Fafo-rapport 2017:18
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen

TiSA-avtalen

Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg

Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen

Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik

Vulnerability and exploitation along the Balkan route

Identifying victims of human trafficking in Serbia
Fafo-report 2017:12
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees

Yrkesfaglærernes kompetanse

Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien

Seksuell trakassering i arbeidslivet

Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
Fafo-rapport 2017:09
Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
<<  1 2 [34 5 6 7  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi