logo fafo 194x64
Kunnskap om fattigdom i Norge
En oppsummering

Ordrenummer:

20212

Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2011:21
ISBN 978-82-7422-819-1 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-820-7 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2011, 92 s kr. 192,- Ordrenr: 20212

Nettutgave

(pdf 903kb)

I denne rapporten presenteres en kunnskapsoversikt over den norske fattigdommen. Hva er fattigdom, hvordan kan fattigdom måles, hvor omfattende er fattigdomsproblemet og hvilke grupper har størst fattigdomsrisiko? Fattigdom er et tema som skaper sterkt engasjement – i både offentligheten og de politiske miljøene – og rapporten gir derfor også en oversikt over hvordan norske politiske partier forholder seg til temaet og hvilke virkemidler som er ment å demme opp for fattigdom. Rapporten bygger på allerede eksisterende statistisk informasjon om fenomenet, hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrå.

192,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B