LOs lokalorganisasjoner
Status og utfordringer

Ordrenummer:

20563

Kristine Nergaard og Johan Røed Steen

Fafo-rapport 2016:01
ISBN 978-82-324-0271-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-324-0272-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave)
ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 128 s, kr 278,- Ordrenr. 20563

(pdf 1,45 MB)

LOs lokalorganisasjoner skal bidra til at fagbevegelsen samordner sin faglige og politiske virksomhet, og de skal representere fagbevegelsen lokalt. Blant de problemstillingene vi tar opp i undersøkelsen, er hvordan arbeidet i lokalorganisasjonene er organisert, hvilke aktiviteter de har, hva som kjennetegner samarbeidet mellom lokalorganisasjoner og fagforeninger/avdelinger, og hvilken kontakt lokalorganisasjonene har med LO sentralt og LOs distriktskontor. Undersøkelsen baserer seg på spørreundersøkelser blant lokalorganisasjonenes styre og blant ledere i fagforeninger/avdelinger. I tillegg er det gjennomført kvalitative intervjuer i tolv lokalorganisasjoner fra ulike deler av landet. Undersøkelsen er finansiert av LO.

278,00 kr