Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv
Nullpunktsanalyse

Fafo-rapport 2016:07
ISBN 978-82-324-0280-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0281-6 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 98 s, kr 248,- Ordrenr 20569

(pdf 1 MB)

Tema for denne rapporten er tilknytningsformer i arbeidslivet. Vi beskriver utbredelsen av, og kjennetegn ved, midlertidige ansettelser, selvstendig næringsdrivende og utleie av arbeidskraft. Formålet er å utarbeide en nullpunktsanalyse for å kunne følge utviklingen i arbeidslivet i årene framover. Datagrunnlaget er arbeidsmarkedsstatistikk, først og fremst SSBs arbeidskraftsundersøkelser, men vi benytter også andre kvantitative datakilder. Arbeids- og sosialdepartementet er oppdragsgiver for prosjektet.

248,00 kr
248,00 kr

Ordrenummer:

20569