logo fafo 194x64
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»
Evaluering av godkjenningsordningen i renhold

Ordrenummer:

20580

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad

Fafo-rapport 2016:18
ISBN 978-82-324-0300-4 (papirutgave) / ISBN 9978-82-324-0301-1 (nettutgave)
ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 169 s, kr 319, Ordrenr 20580

(pdf 3,3 MB)

Fra 1. september 2012 må alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester søke om godkjenning. Godkjenningsordningen er ett av flere tiltak som er innført for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte i renholdsbransjen og for å bidra til likere konkurransevilkår mellom virksomhetene. Sentrale bransjeaktører mener godkjenningsordningen har hatt en positiv betydning, men de er utålmodige. Flere framhever blant annet at kjennskapen til ordningen ikke er god nok blant kundene. Våre undersøkelser viser at det særlig er innkjøpere i privat sektor som mangler kjennskap. Samtidig ser vi at de som faktisk kjenner til ordningen, også er mer tilbøyelige til å undersøke om renholdsleverandøren faktisk er godkjent.

319,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B