Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:21
  • Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Kunnskap om fattigdom i Norge

En oppsummering

  • Fafo-rapport 2011:21
 
I denne rapporten presenteres en kunnskapsoversikt over den norske fattigdommen. Hva er fattigdom, hvordan kan fattigdom måles, hvor omfattende er fattigdomsproblemet og hvilke grupper har størst fattigdomsrisiko? Fattigdom er et tema som skaper sterkt engasjement – i både offentligheten og de politiske miljøene – og rapporten gir derfor også en oversikt over hvordan norske politiske partier forholder seg til temaet og hvilke virkemidler som er ment å demme opp for fattigdom. Rapporten bygger på allerede eksisterende statistisk informasjon om fenomenet, hovedsakelig hentet fra Statistisk sentralbyrå.
  • Publisert: 16. februar 2011
  • Ordrenr. 20212
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-819-1 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-820-7 (nettutgave)ISSN 0801-6143