Kompetanse

Muslim Politics and Governance of Islam: Interactions of Structure and Culture in Multi-religious Europe

This project addresses how Muslim political thought in Europe is affected by societal structures, and, conversely, how the development of societal structures in Europe is affected by Muslim politics and activism.

We pursue this goal by undertaking a historically oriented, multidisciplinary and comparative case study of three countries: France, England and Norway. In each of the countries we will study the development in two fields. On the one hand: Muslim political thinking on the elite level, concerning how religious elites envision the integration of Islam and Muslims into secular democracies. On the other: the development of national models for governance of Islam and Muslims. Additionally, we will study how European Muslim women experience their room for political participation today, at the crossroads of both culture and structure.

Interacting fields
Our goal is to understand the interaction between the two fields: How is Muslim political thought and activism affected by different modes of national governance? Are the regimes for governance of Islam in these countries influenced by Muslim political action or Muslim initiatives in the civil sphere?
Conflicts and dilemmas
Finally, the project will also address the normative and ethical issues at stake. How do different kinds of rights and normative considerations come into conflict with each other in the different models for governing Islam? How does Islamic political thought relate to broader conceptions of justice or fairness? Answers will be sought through legal analysis as well as discussions of ethical and human rights dilemmas, focusing particularly on dilemmas constituted by conflicts between various human rights, and also informed by consequential ethical approaches.

Work Package 1: Religio-Political Thought and the Governance of Islam

Team:
Jon Rogstad
Researcher, Fafo, and project leader
Olav Elgvin
Researcher, Fafo, and project coordinator
PhD student, University of Bergen
Ragna Lillevik
PhD student, Fafo

Work Package 2: Governance of Islam and Muslim Action

Team:

Sindre Bangstad
Affiliated researcher, faculty of theology, University of Oslo, and coordinator of WP2
http://www.sindrebangstad.com/
http://www.tf.uio.no/personer/vit/prosjekt/sindreba/
http://uio.academia.edu/SindreBangstad
http://www.researchgate.net/profile/Sindre_Bangstad

Beret Bråten
Researcher, Fafo

Jonathan Laurence
Associate Professor of Political Science, Boston College
Nonresident Senior Fellow, Center on the US and Europe, Brookings Institution www.jonathanlaurence.net
http://www.bc.edu/schools/cas/polisci
http://www.brookings.edu/about/centers/cuse

Marcel Maussen
Assistant professor in political science, University of Amsterdam

Cher Steinfeld
Researcher, University of Amsterdam

Work Package 3: State policies and Islamic politics: Ethical, juridical and normative dilemmas

Team:
Ingvill Thorson Plesner
Researcher, Norwegian centre for human rights, University of Oslo, and coordinator of WP3
Oddbjørn Leirvik
Professor, faculty of theology, University of Oslo

The project is funded by the Norwegian Research Council and is led by the research institute Fafo in Oslo.

Eksterne forskere

Sindre Bangstad, UiO

Jonathan Laurence, Boston College

Oddbjørn Leirvik, UiO

Marcel Maussen, University of Amsterdam

Cher Steinfeld, University of Amsterdam

Ingvill Thorson Plesner, UiO

Oppdragsgiver(e)

Religiøst og kulturelt mangfold

Prosjektperiode

september 2014
desember 2019

Nyheter innenfor forskningstemaet Kompetanse

Fafo forsker på en rekke av temaene som løftes fram på arbeidernes dag. Her følger en oversikt over ressurser for å forstå mer av bakgrunnen for slagord og paroler.

Det er bred enighet om nulltoleranse mot mobbing og krenkelser. Usikkerheten handler mer om hvordan vi best kan skape inkluderende læringsmiljøer der dette ikke forekommer. I dette webinaret presenterte Fafo-forskere funn fra en ny rapport hvor vi har evaluert ulike tiltak for å heve kompetansen om denne problematikken. I tillegg inviterte vi Utdanningsforbundet, en barne- og ungdomsarbeider og Oslo kommunes mobbeombud til en samtale om funnene – samt Utdanningsdirektoratet for å presentere fremtidige tiltak.

Gudmund var helt sentral i å utvikle det som ble Forskningsstiftelsen Fafo. Som en av våre «founding fathers» har Gudmunds bidrag til Fafo vært uvurderlig. Han har satt sitt preg på instituttet fra tidlig 1980-tall; først som forskningsleder, siden som seniorforsker.

I denne rapporten ser vi på hvordan koronautbruddet våren 2020 ble håndtert av aktørene i videregående opplæring, og hvilke konsekvenser pandemien og tiltakene så langt har hatt for elever og lærlinger. Problematiske sider ved den digitale undervisningen er blant annet stor vekt på individuelle, skriftlige oppgaver, lite praktisk opplæring i yrkesfagene og svekket motivasjon og læring blant elevene.