Skip to main content

Nyhet

Matkøer i velferdsstaten

Fafo har kartlagt Frelsesarmeens tilbud om mathjelp i Oslo, Drammen og Sarpsborg i november 2022. Halvparten av mottakerne bor sammen med barn, mer enn fire av fem mottar en eller flere NAV-stønader, og et flertall er innvandrere. Mange har besøkt mattilbudet over flere år, men en fjerdedel er nykommere. Forskerne spør også hva matkøene sier om velferdsstaten vår, og om de uttrykker en ønsket arbeidsdeling mellom offentlig og frivillig sektor.
  • Publisert: 15. februar 2023