Skip to main content

Nyhet

Ny rapport gransker fritidstilbud til Gamle Oslos barn og unge

På oppdrag fra Bydel Gamle Oslo har Fafo undersøkt hvordan bydelens fritidstilbud er tilpasset behovene i barne- og ungdomsbefolkningen. Forskerne Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Lise Lien går i rapporten gjennom bydelens tilbud og måler dette mot bydelens barn og ungdoms kjennskap til og bruk av tilbudene.

Et særlig bidrag fra ungdommen er også deres eget perspektiv på foretrukne nye, men allerede utprøvde modeller, som kan bidra til både å forebygge utenforskap og rekruttere ungdommen inn fritidsaktiviteter fra ungdomsskolealder.

Perspektivene til foresatte, og representanter for skoler, frivillig sektor og andre offentlige tjenester er også inkludert i analysen.

  • Publisert: 19. mai 2021