Skip to main content

Nyhet

Skills Horizons

Nyheter | 06. mai 2024 | Stein Roar Fredriksen
Kompetansehorisonter: Digitalt seminar om bidrag fra Horizon Europe-forskningen til det europeiske kompetanseåret.

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer 

Den 8. mai kan du få muligheten til å høre fra 10 forskjellige EU-finansierte forskningsprosjekter der fokuset er på skills/ferdigheter. Hvilken rolle spiller kunnskap og ferdigheter i å drive sosiale og økonomiske endringer. Hvordan er sammenhengen mellom arbeidslivets behov for yrkesfaglige ferdigheter, og det tilbudet man får via utdanningsinstitusjonene?  

Arrangementet inkluderer en runde med «heis-pitch» der ideer fremføres i et raskt og tilgjengelig format. Arrangementet varer fra 10.00 til 12.00 og det hele kan følges digitalt og du kan registrere deg via denne lenken

Blant prosjektene som blir presentert finner du @Skills2Capability, @iRead4Skills og @MEGASKILLS. Fafo er en forskningsdeltakerne i EU-prosjektet Skills2Capability og du kan lese mer om det på Fafos prosjektside for Skills2Capabilities.

For de som er interessert i framskrivninger og analyser av hvilken kompetanse som forventes å være etterspurt i fremtiden avholdes et digitalt seminar om dette den 7. mai.

Publisert: 06. mai 2024