Skip to main content

Arbeidsforhold i utelivsbransjen post korona

Utelivsbransjen var blant de hardest rammede av koronapandemien. I dette prosjektet vil si undersøke hvordan denne bransjen «gjenreises», og mulige virkninger for arbeidstakernes vilkår. Resultatene kan også ha en mer generell relevans for tjenestenæringene i privat sektor.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2022
  • Avsluttes:
    mars 2023

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål