Skip to main content

Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering


Framtidens arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøutfordringer ved digital arbeidsorganisering i ulike ansettelsesformer. Et konseptuelt rammeverk for nordiske tilsynsmyndigheter

Digitalisering reiser nye utfordringer for framtidens organisatoriske, fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. I dette prosjektet vil vi undersøke koblinger mellom digital teknologi, nye ansettelsesformer og arbeidsmiljø. Prosjektet vil identifisere og utforske arbeidsmiljøutfordringer som oppstår i arbeid preget av 1) bruk av digital teknologi til å organisere arbeidet, og 2) som utføres utenfor et fast arbeidssted. Vi vil undersøke arbeidsorganiseringens rolle med et særlig fokus på plattformarbeid og mobilt arbeid hvor digital feltteknologi brukes til å styre, kontrollere og kommunisere med mobile arbeidere.

I samarbeid med ledende forskere på arbeidsmiljø og plattformarbeid i Danmark, Finland, Norge og Sverige, vil vi utvikle et konseptuelt rammeverk for å identifisere arbeidsmiljørisikoer i framtidens arbeidsliv.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    august 2021
  • Avsluttes:
    juli 2024

Oppdragsgiver

  • Nordisk Ministerråd

KI-forskning

Publikasjonen er et eksempel på Fafos forskning på og med kunstig intelligens (KI).