Skip to main content

Den norske modellen på mikronivå – styrke i krevende tider?


2020 og 2021 har norsk arbeidsliv stått ovenfor større utfordringer enn på mange tiår. De fleste virksomheter har måttet gjøre større og mindre tilpasninger av driften, og nedstengningen i mars 2020 førte til tosifrede arbeidsledighetstall.

I en undersøkelse våren 2020 var åtte av ti arbeidstakere enig i at arbeidsgiverne hadde håndtert koronakrisas innvirkning på arbeidsplassen på en bra måte. Svarene varierte imidlertid i takt med hvem som var hardest rammet. Blant de som er permittert på full tid er det bare rundt halvparten som er fornøyd med arbeidsgivers håndtering (Andersen & Ødegård 2020). Samtidig som koronakrisa fortsatt preger det norske arbeidslivet, er også digitalisering og teknologiske endringer noe som allerede påvirker og vil påvirke arbeidsoppgaver, krav til kompetanse og tilknytningsform (Dølvik & Steen 2019).

Tre overordnede problemstillinger vil danne grunnlaget for våre undersøkelser:

  1. Hvordan fungerer bedriftsdemokratiske ordningene lokalt?
  2. Hvordan vurderer tillitsvalgte sin deltakelse og innflytelse?
  3. Hvordan har de bedriftsdemokratiske ordningene fungert under omstillinger i forbindelse med koronaepidemien?

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2021
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål