Skip to main content

Erfaringer med ulike barnehagemodeller


Formålet med prosjektet er å få et bedre kunnskasgrunnalg om gode måter og organsiere barnehverdagen på. Prosjektet skal utvikle typologier for ulik organsiering av barnehager.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    september 2022
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet

Bærekraftsmål