Skip to main content

Evaluering av FOR ALLE

To english version

To english version

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse. Det skal også undersøkes i hvilken grad prosjektene medfører positive endringer for barn og unge som deltar. I første faste av prosjektet ble det etablert en oversikt over alle prosjektene som inngår i satsningen og en typologi som sammenfatter ulike trekk ved disse prosjektene. Evalueringen skal legge grunnlag for at Sparebankstiftelsen SR-Bank i fremtiden kan målrette gavetildelingene mot prosjekter som kan utgjøre en forskjell.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2022
  • Avsluttes:
    juni 2024

Oppdragsgiver

  • Sparebankstiftelsen SR-Bank

Bærekraftsmål