Skip to main content
  • Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

  • 2 prosjekter

Evaluering av FOR ALLE

Prosjektet er en forskningsbasert evaluering av Sparebankstiftelsen SR-Banks satsning FOR ALLE! Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad gavemidler når målgruppen, og hva som eventuelt kjennetegner de prosjektene som har god måloppnåelse.

Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Prosjektnyheter