Aktive prosjekter

Arbeidstidsreduksjoner

På LO-kongressen i 2017 ble det gjort et vedtak om at LO skal utarbeide en plan for hvordan en kan gå videre med arbeidstidsreduksjoner. Planen skal bygge på erfaringer fra nasjonale og internasjonale forsøk i ulike bransjer og sektorer. Fafo skal utarbeide en kunnskapsoppdatering som kan brukes inn i LOs arbeid.


Prosjektdeltaker(e)

Kristin Alsos
Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

LO


Forskningstema

Arbeidstid


Prosjektperiode

juni 2019
juni 2020