Aktive prosjekter

Den nordiske modellen og covid-19

SAMAK har bedt Fafo utarbeide et perspektivnotat om hvilke trusler, utfordringer og muligheter den nordiske modellen kan stå overfor i kjølvannet av koronakrisa.

Prosjektleder

Tone Fløtten

Prosjektdeltaker(e)

Sissel C. Trygstad

Oppdragsgiver(e)

SAMAK

Prosjektperiode

mai 2020
september 2020
83115